Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Lamiales -> familia Lamiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Salvia officinalis L.

Srpski naziv

Žalfija, kadulja, pelin, pelen crnogorski


Opis vrste

Polužbun. Grane leže na zemlji ili se izdižu, jako razgranate, kora sivomrka, ljušti se. Izdanak mat zelene boje, miriše na balzam. Stabljika uspravna ili se izdiže, visoka 20-70 cm, snažna, u donjem delu ljubičasta, iz pazuha listova obično polaze kratki sterilni bočni izdanci. Listovi bar delimično zimzeleni, čvrsti; liska izduženo jajasta, do lancetasta, ređe eliptična ili uzano eliptična, pri osnovi katkad plitko srcasto usečena. Po (4) 6-10 (20) cvetova složeno u 6-8 pršljenova postavljenih jedan iznad drugog, koji su razmaknuti najmanje za dužinu cveta, svetlo ljubičasti, ređe beli. Plodići skoro loptasti, glatki, tamnomrki. Cvetanje: V-VII.
Stanište: Na sušnim, krečnjačkim, kamenitim površinama. U Srbiji brojna u asocijaciji Artemisio-Salvietum officinalis. Opšte rasprostranjenje: U mediteranskom delu južne Evrope, od Španije do severnih Balkanskih zemalja, Mala Azija, severna Sirija. Kultivisana u celoj Evropi i Severnoj Americi. Mediteranska vrsta. Privredni značaj: Žalfija se koristi u medicini u obliku čaja i tinkture.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Autohtona je u mediteranskom delu Evrope od Španije do Balkana.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović