Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Lamiales -> familia Lamiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Scutellaria hastifolia L.

Srpski naziv

Kopljasta šiška


Opis vrste

Višegodišnja biljka sa tanikim puzećim rizomom, visoka 15-35 cm. Stabljika uglastog preseka Listovi izduženo jajasti ili jajasto-lancetasti, ravnog (celog) oboda, kopljasti, pri osnovi sa 1-3 zupca (stipule). Cvetovi oko 2 cm dugi, plavoljubičasti; čašica 3-4 mm duga. Cvetanje: VI-IX.
Raste na vlažnim staništima, u jarkovima, forlandima reka, na obalama stajaćica, ruderalnim mestima.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović