Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Lamiales -> familia Lamiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Stachys sylvatica L.

Srpski naziv

Šumski čistac


Opis vrste

Višegodišnja biljka. Rizom puzeći, sa adventivnim korenima i dugačkim, nezadebljalim stolonama. Izdanak tamno zele, neprijatnog mirisa. Stabljika uspravna ili se izdiže, nerazgranata i razgranata, visoka 30-100 cm, šuplja, sa 2-6 pari listova. Listovi sa liskom srcasto jajastom, na vrhu izvučenom u dugačak šiljak, više manje testerasto nazubljena, tanka i na naličju pokrivena stršećim dlakama. Cvetovi po 2-6 složeni u 8-15 pršljenova grupisanih jedan iznad drugog na rasojanju od 1-3 cm, formirajući na taj način na vrhu stabljike i grana proređeni, providni klas. Obično su tamno crveni; krunica je do 1,5 puta duža od čašice, prava, u prednjem delu neznatno proširena. Plodići loptasti, ljubičastomrki, glatki. Cvetanje: VI-IX. Stanište: U listopadnim i mešovitim listopadnim i četinarskim šumama, u živicama, čistinama u šumama, u lugovima, penje se do subalpijskog pojasa. Opšte rasprostranjenje: U većem delu Evrope, istočno do Sibira, transkavkazja, Male Azije. U Srbiji rasprostranjena.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Raširena, u šumama, žbunju i drugim senovitim mestima.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice