Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Lamiales -> familia Lamiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Thymus praecox Opiz

Srpski naziv

Balkanski vrisić, balkanska majčina dušica


Opis vrste

Višegodišnja biljka, visoka svega 4-6 cm (cvetne grane). Stabljike dugačke, puzeće, cvetne grane se razvijaju duž položene stabljike. Stabljike i grane oštro četvorouglaste, duž uglova ± maljave. Listovi kožasto debeli, sa istaknutim bočnim nervima, na cvetnim granama izduženi do okruglasti, kod njih bočni nervi lučno savinuti ka obodu liske, gde se spajaju u zajedničku obodnu venu. Cvasti ± okruglaste ili izdužene, krunice obično crvenkaste. Čašica duga 3 mm, na leđnoj strani gola, na trbušnoj pokrivena dlakama. Cvetanje: VI-VIII. Polimorfna vrsta (sa najviše prepoznatih varijeteta u južnoj i jugoistočnoj Srbiji): npr. var. decorus, var. vandasii, var. balcanus, var. arnautorum, var. brevidens i dr.
Pionirna vrsta suvih otvorenih staništa, kamenjara i peščara. Obrazuje gust tepih na gorskim livadama i na peščanim dinama.

Sin. Thymus praecox subsp. polytrichus (A. Kern. ex Borbás) Jalas; Thymus balcanus Borbás
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović