Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Fabales -> familia Fabaceae

Vrsta

Latinski naziv

Glycyrrhiza echinata L.

Srpski naziv

Dobar koren, konjega, konjeda, čekinjasti sladić


Opis vrste

Polužbun visokih zeleni forlanda reka i močvara. Listovi sa 5-6 pari listića, šiljatog vrha. Cvasti malih plavičastih ili ljubičastih cvetova – gusto zbijenih u okruglaste glavice – donosi od maja do jula. Plod je izduženo eliptična mahuna, pokrivena dugačkim krutim, riđim čekinjama, većinom sa 2 semena.
Prema oskudnoj literaturi konjega je biljka Podunavlja i Potisja, a Evropski areal proteže se od Mediterana do preko Karpata. Severozapadna granica rasprostranjenja je Mađarska gde je na listi zaštićenih vrsta, a takođe je zaštićena u još nekim zemljama. Zajednica kojoj je edifikator as. Glycyrrhizetum echinatae Slavnić 1951 je malo proučena. U starijim opisima vrsta se u regionu navodi samo za Podunavski sliv: Hrvatsku (Slavonija) i Srbiju (Srem) kao i za BiH i Makedoniju i da raste uglavnom uz veće reke a "naročito uz Dunav". Međutim, kod nas ga ima pored većine vodotoka u Vojvodini (Savić, D.) i pored svih velikih reka (Janacković, P.). Verovatno se širi tekućom vodom. Seme se nosi vodom reka a biljke se pojavljuju na aluvijalnim ravnima između lesne terase i korita Dunava (Ranković, D.). Širi se i zoohorijom (plodovima koje raznose životinje i ljudi). Mestimično je čest i izlazi na vlažne livade udaljene od reke, ali naročito u zaraslim mrtvajama tipičan je predstavnik vegetacije sa bagremcem (Amorpha fruticosa), vrbama (npr. Salix viminalis), gavezom (Symphytum officinale) i drugim biljkama.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice