Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Fabales -> familia Fabaceae

Vrsta

Latinski naziv

Trifolium arvense L.

Srpski naziv

Poljska detelina, zečja detelina, parložna detelina


Opis vrste

Jednogodišnja biljka uspravne, razgranate stabljike i često crvenkastih izdanaka, visoka 5-30 cm. Rasuto raspoređeni listovi trodelni; listići sitni, sedeći, lancetasti i na vrhu šiljati; po obodu pri vrhu nešto resasti; boja im je sivkastozelena. Cela biljka pokrivena pribijenim maljama. Cvast je gusto dlakava i valjkasta glavica, velika 1-3 cm x 1-1,5 cm, sivkasta, ružičasta ili beličasta, pri osnovi bez listića brakteja. Cvetovi leptirasti, svetlocrveni venčić je kraći od čašice; čašični zubići pokriveni svilastim dlakama, crvenkasti. Plod je široko jajasta, 1-2 semena mahuna, zatvorena u čašicu. Seme okruglo, glatko i sjajno, žućkastosmeđe ili svetlozeleno. Cvetanje: V-XI.
Biljka je široko rasprostranjena, nastanjuje suva, travnata područja, najčešće na kiselim peskovima. Raste na pašnjacima, u peščarama, utrinama i progalama (krčevinama šuma), ali se javlja i na parlozima i pored puteva uz njive. Dobro uspeva na livadama, jer ga zbog jake maljavosti stoka nerado jede. Nije jak korov, nakon intenzivne obrade nestaje sa strnjišta.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice