Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Lamiales -> familia Lentibulariaceae

Vrsta

Latinski naziv

Pinguicula balcanica Casper

Srpski naziv

Debeljača, voštana tustica


Opis vrste

Višegodišnja biljka, 15-50 cm visoka. Rizom jak, skoro crn, sa adventivnim pupoljcima. Stabljika uspravna, najčešće sa 1 (retko 2) cveta, jednostavna, sa gustim strčećim dlakama, od toga beličasta. Prizemni listovi sa dugačkim dlakama, prstasto deljeni na 3-5 delova, režnjevi po obodu nejednako testerasti. Listovi involukruma sa dugačkim drškama, trodeli, režnjevi po obodu krupno nepravilno testerasti. Cvetovi 3-5 (retko 7) cm u prečniku. Listića cvetnog omotača 5, čiroko jajasti, čisto beli ili najviše na unutrašnjoj strani slabo ljubičasto prevučeni, spolja belo dlakavi. Pračnici žuti. Plodova mnogo, mali (do 3 mm dugački), vunasto svilenasto dlakavi, sa kratkim kljunom. Cveta u aprilu i maju. Raste najčešće na sušnim livadama i sunčanim padinama. Na listi je biljaka zaštićenih kao prirodne retkosti u Srbiji.

Sin. misapp. Pinguicula leptoceras Rchb.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Srbija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović