Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Linales -> familia Linaceae

Vrsta

Latinski naziv

Linum tenuifolium L.

Srpski naziv


Opis vrste

Višegodišnja, često polužbunasta biljka, sa prilično debelim, vretenastim, razgranatim korenom. Stabljika veći broj, u donjem delu gotovo odrvenelih, golih ili pri osnovi proređeno dlakavih, visine 15-50 (100) cm. Listovi uzano linearni, na vrhu zašiljeni, po obodu hrapavi, sa jednim nervom. Cvetovi do 22 mm u prečniku, u cvastima do preko 12 cvetova, na kratkim, tankim, golim peteljkama. čašični listići lancetasti, dužine 6-7 mm, sa jednim nervom, zašiljeni, po obodu žlezdasto dlakavi. Krunični listići slobodni, bledo ružičasti, obrnuto jajasti, zašiljeni, dužine 10-15 mm, tri puta duži od čašičnih. Prašnici dužine 6-7 mm, konci pri osnovi prošireni ili slobodni, ređe dlakavi. Stubić dužine 6 mm, vrlo tanak. Žig glavičast. Plod loptasto jajastog ili loptastog oblika, šiljat, go, dužine 3-4 mm. Seme izduženo jajastog oblika, otvoreno mrke boje. Cveta u junu i julu. Raste u ravnicama i brdovitim predelima najšečće na krečnjačkoj podlozi na suvim livadama, kamenjarima, osulinama, svetlim šikarama i šumama.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Rasprostranjena. Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Slovenija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice