Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Myrtales -> familia Lythraceae

Vrsta

Latinski naziv

Lythrum salicaria L.

Srpski naziv

Potočnjak, vrbica


Opis vrste

Višegodišnja biljka sa debelim, kratkim drvenastim rizomom. Jaka biljka, dostiže visinu i do 2 metra. Stablo najčešće razgranato, u donjem delu četvorougaono bridasto. Listovi sedeći, duguljasto eliptični ili lancetasti, duži od internodija stabla, naizmenični, naspramno raspoređeni ili po 3 u pršljenu. Cvetovi podbočeni sa 2 male, opadajuće brakteje i stoje u klasastim i grozdastim cvastima skupljenim pri vrhu stabla u metlicu. Krunica od 6 eliptičnih plavičasto-purpurnocrvenih, retko ružičastih ili belih listića. Prašnika 12 raspoređenih u dva kruga. Plodnik sa 2 karpele, sinkarpan. Plod čaura, puca sa dva kapka, i izbacuje mnogobrojno žućkastomrko semenje. Cveta u periodu VI-IX.
Rasprostranjena vrsta bara, močvara i obala sporotekućih voda. Gotovo je kosmopolitna (Evroazija, obe Amerike i Australija). Preferira vlažna mesta, pa se nađe i u jarkovima pored puta. Tipična staništa su poplavne livade i pašnjaci tipa Molinietalia (močvarne livade), Magnocaricion (zajednica krte oštrike) i Phragmitetea (obodi tršćaka). Medonosna je i lekovita.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović