Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Malvales -> familia Malvaceae

Vrsta

Latinski naziv

Abutilon theophrasti Medicus

Srpski naziv

Lipica, mračnjak


Opis vrste

Jednogodišnja, zeljasta biljka sa jakim stubolikim korenom, obrasla baršunastim dlakama. Naraste visoka, i do 1,5 m. Listovi su prosti, naizmenično raspoređeni, srcasti, po obodu čipkasti, ušiljeni. I listovi su pokriveni belim dlakama i mekani po čemu se na engleskom zove "baršunasti list" (Velvetleaf). Cvetovi pojedinični, u pazuhu listova, žuti ili crvenkasti. Plod je šizokarpijum od ukrug poređanih 13-16 plodića. Cvetanje: VII-IX. Plodonošenje: do kasne jeseni, plodove šire životinje i čovek.
Ova biljka je kod nas relativno nova pridošlica, u starijim monografijama korova ne ističe se kao invazivna. Poreklom iz Južne Azije od davnina se gajila u južnoj Evropi kao ukrasna biljka, a do srednje Evrope stigla je još u XVII. veku. Prirodno nastanjuje suva travnata područja, nasipe reka i bara, a kod nas se spontano širi po intenzivnim monokulturama, po baštenskim usevima i parlozima, ali ga nalazimo i pored puteva i sporadično na pašnjacima.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste

Jako invazivna vrsta


Rasprostranjenje

Srbija, Crna Gora, Makedonija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović