Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Nymphaeales -> familia Nymphaeaceae

Vrsta

Latinski naziv

Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm.

Srpski naziv

Žuti lokvanj


Opis vrste

Višegodišnja zeljasta biljka sa debelim, mesnatim rizomom horizontalno položenim na dno, pokrivenim ožiljcima od opalih listova. Podvodni listovi na kratkim peteljkama, poluprozračni, tanki, sa valovitim obodom; plivajući listovi na vrlo dugim trouglastim peteljkama, vrlo krupni (10-30 cm dugi), srcasto unekoliko izduženo ovalni, na vrhu malo suženi, pri osnovi duboko srcasto urezani, čvrsti, skoro kožasti, obodom celi; bočna nervatura gusta, skoro paralelna, pri obodu tri puta račvasto razgranata, neanastomozirana. Cvetovi žuti, vrlo krupni, 3-6,2 cm u prečniku, mirišljavi; čašičnih listića 5, gore tamnožuti, dole zeleni, široko jajasti do okrugli, jako ispupčeni, zvonasto sakupljeni, debeli, 15-30 mm dugi, trajni; krunični listići mnogobrojni, objajasti, žuti, sa mednom jamicom na spoljašnjoj strani, kraći od čašičnih listića; prašnici izduženo linearni, mnogobrojni, žuti, učvršćeni na cvetnoj loži ispod plodnika, sa posuvraćenim anterama; plodnik ovalno koničan sa ugnutim širokim žigom, sa celim ili ponekad izveruganim obodom i 10-20 zrakova koji ne dolaze do oboda. Plodnik i plod flašasti; plod 3-4 cm dug, višeok. Seme mnogobrojno, prosečne veličine 5,1 x 3,7 mm, glatko. Cveta od aprila do septembra mesca. Raste u stajaćim i sporotekućim vodama.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Rasprostranjena u stajaćim i sporo tekućim vodama.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović