Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Lamiales -> familia Oleaceae

Vrsta

Latinski naziv

Fraxinus ornus L.

Srpski naziv

Crni jasen


Opis vrste

Drvo visoko do 10(-15) m sa prečnikom do 0,5 m. Kora je sivopepeljasta i glatka; svi ostali jasenovi kod nas imaju ispucalu koru. Listovi neparno perasti, sa (5) 7-9 (11) vrlo varijabilnih listića. Oni su obično zašiljeno eliptični ili jajasto lancetasti, sa promenljivom nazubljenošću na obodu. Cvasti su metličaste, guste, vrlo krupne (do 15 cm duge), mirišljave i mnogocvetne. Plod (zreo avgusta) sa krilom dug 2-3,5 cm. Cvetanje: IV-V. Stanište: Sreće se vrlo često u svim termofilnim šumama, od nizina do preko 1200 m nadm. visine. Javlja se u hrastovim i mešovitim šumama. Otporan je prema suši i raste na plitkim, nerazvijenim zemljištima. Svetloljubiva vrsta, ali podnosi i senku. Opšte rasprostranjenje: Južna i srednja Evropa, Mediteran, Mala Azija, Zakavkazje. U kulturama od početka 18. veka. U Srbiji rasprostranjena.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Raste samoniklo u većem delu umerene Evrope.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović