Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Lamiales -> familia Oleaceae

Vrsta

Latinski naziv

Ligustrum vulgare L.

Srpski naziv

Kalina, zimolez, kozje grozđe, liguster


Opis vrste

Listopadni ili poluzimzeleni žbun visok 5 m. Grančice dlakave ili gole, grane gole, smeđe, sa belim lenticelama. Lišće lancetasto ili široko eliptično, na vrhu oštro do tupo, sa klinastom osnovom, golo, na licu tamnozeleno, na naličju svetlozeleno, kočasto. Opada u jesen bez jače promene boje ili prezimi u blagim zimama. Cvasti duge 4-10 cm, metlica piramidalna. Cvetovi beličasti, mirišljavi. Plodovi (zreli u septembru) okrugli ili objajasti, crni, sjajni sa 2-4 koštice. Ostaju dugo na biljci posle zrenja. Cvetanje: V-VI. Stanište: Dosta čest žbun u brojnim šumskim zajednicama pojasa hrastova. Sreće se i kao gajena vrsta u parkovima, baštama, živicama. Opšte rasprostranjenje: Srednja Evropa, Mediteran, Krim, Kavkaz, stepe oko Crnog mora, Moldavija, zap. Ukrajina. U Srbiji rasprostranjena.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Raprostranjena.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović