Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Myrtales -> familia Onagraceae

Vrsta

Latinski naziv

Epilobium angustifolium L.

Srpski naziv

Uskolisna vrbovica


Opis vrste

Stari naziv Chamaenerion angustifolium (L.) Schur, Chamaenerium angustifolium (L.) Scop.
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Raširena, na pustim mestima.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović