Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Myrtales -> familia Onagraceae

Vrsta

Latinski naziv

Oenothera biennis L.

Srpski naziv

Žuti noćurak, dvogodišnji noćurak


Opis vrste

Dvogodišnja zeljasta biljka, sa uspravnim, u gornjm delu granatim stablom zelene boje, bez crvenih tačaka, prekriveno čekinjama i žlezdanim dlakama. Prizemni listovi su eliptični, suženi u dugu dršku, srednji sa znatno kraćom drškom dok su gornji sedeći, raspoređeni naizmenično, neznatno nazubljeni ili celi po obodu. Krupni cvetovi žute boje okruženi su obrnuto srcastim laticama i postavljeni su u pazuhu listova. Plod je čaura prekrivena žlezdanim dlakama. Cvetanje i oprašivanje: V-IX; entomofilija (insektima), proterandrija. Plodonošenje i raznošenje: VI-X; endozoohorija (na krznu životinja). Semena sadrže gamalinoleinsku kiselinu, te se može koristiti i ako lekovito sredstvo.
Gajena u vrtovima, često podivlja i širi se na železničke nasipe, pored kanala, puteva, na obalama reka, na peskovitoj podlozi, po kamenjarima, zidinama. Unesena, kriptogena (nepoznatog porekla) invazivna vrsta. U Evropu je preneta početkom XVII. veka, kao baštenska ukrasna biljka, i nakon oslobađanja, veoma brzo se raširila. Progresivnost njenog areala omogućena je i izuzetnim sposobnostima osvajanja prostora, zahvaljujući lisnim rozetama koje značajno prekrivaju podlogu i onemogućavaju drugim vrstama da se šire. Vrsta je veoma česta, i naročito na području Vojvodine ima već poodavno formiranu populaciju. Vrlo se brzo širi i osvaja nova staništa, rasprostranjena je i na severnoj polulopti kosmopolitna.
Autor: Goran Anačkov
Status zaštite vrste

Sporadično invazivna vrsta


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice