Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Lamiales -> familia Orobanchaceae

Vrsta

Latinski naziv

Orobanche arenaria Borkh.

Srpski naziv

Pelenova vodnjača, peščarski volovod


Opis vrste

Višegodišnji parazit bez hlorofila. Stabljika 10-40 cm visoka, svetložuta, bledoljubičasta ili braonkasta, žlezdasto-dlakava, nerazgranata. Čašica zvonasta, sa 4-5 zuba. Ispod svakog cveta po jedna brakteja i 2 brakteole; brakteja ± dužine čašice. Krunica velika, 25-40 mm duga, bledo plavoljubičasta. Režnjevi gornje usne unazad zabačeni. Prašnici sa belim vunastim dlakama pri osnovi. Cveta V-VIII. Iako parazit, biljka ovisi od insekata kao oprašivača cvetova (pčela i bumbara). Sitno semenje raznosi vetar, a do klijanja dolazi po kontaktu sa biljkom domaćinom.
Livadski korov, parazitira na korenu divljeg cveća, ali ponajviše na pelinu (Artemisia campestris). Pontsko-mediteranska vrsta. Preferira topla staništa i peščana tla (Festucion vaginatae), ali ga ima i na lesnim stepama (Festucion rupicolae) i na travnatim krečnjačkim padinama (staništa tipa Koelerieto-Festucetum). Biljka Evroazijskog areala, u centralnoj Evropi, pa i kod nas veoma retka – poznato je svega nekoliko potvrđenih nalaza, iz Vojvodine i okoline Požarevca. U mnogim zemljama se vodi kao kritički ugrožen takson (CR; Red List Category – RL1 ili RL2) a u nekima je već izumrla (EX).

Sin. Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice