Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Lamiales -> familia Orobanchaceae

Vrsta

Latinski naziv

Orobanche minor Sm.

Srpski naziv

Mala vodnjača


Opis vrste

Višegodišnja parazitska biljka, bez hlorofila. Stabljika 10-45 cm visoka, nerazgranata, pri osnovi nešto zadebljala, crvenkasta, žlezdasto-dlakava, pokrivena žućkastim skalama – modifikovanim lišćem. Krunica 12-18 mm duga, cevasta, od osnove do vrha ravnomerno savijena, prvi vrhu se neznatno proširuje. Cev krunice svega 4-6 mm široka, gornja usna ravno ispružena. Boja je žućkastobela, često sa ljubičastom nervaturom; u gornjem delu crvenkasta. Žig sa dva režnja, purpuran ili ljubičast, ređe beo. Ispod svakog cveta po jedna brakteja bez brakteole. Prašnice se nalaze na 2-3 mm od osnove krunične cevi. Čašica duga kao brakteja, dvodelna. Plod mnogosemena čaura. Cveta V-VIII.
Raste na poljima deteline, uz rubove šuma i pored puteva. Parazitira pojedinačno ili gnezdasto na glavočikama (Asteraceae), štitastocvetnicama (Apiaceae) i mahunarkama (Fabaceae), naročito na korenu detelina (Trifolium) i lucerki (Medicago). Javlja se sporadično, ali je mestimično česta.

Sin. Orobanche grisebachii Reut.; sin. misapp. Orobanche barbata Poir.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović