Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Ranunculales -> familia Papaveraceae

Vrsta

Latinski naziv

Chelidonium majus L.

Srpski naziv

Rusa, rosopas perastolistni


Opis vrste

Višegodišnje biljka sa razgranitim korenom zatvorene mrke boje, visine 30-50 (100) cm. Stabljika uspravna, granata, okrugla. Svi delovi biljke sa otrovnim narandžastožutim mlečnim sokom. Listovi veliki prizemni. Cvetovi aktinomorfni u štitastim cvastima. Plod mahunasta čaura, otvara se sa dva kapka od osnove prema vrhu. Cvetanje: IV-X.
Stanište: Javlja se oko naseljenih mesta, pored ograda, zidova, na ruševinama, od ravničarskih predela do 1650 m nadmorske visine. Opšte rasprostranjenje: Evropa, Sredozemlje, od umerene do subarktičke Azije, uvlači se u atlanski deo Severne Amerike.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Rasprostranjena. Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Slovenija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović