Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Ranunculales -> familia Papaveraceae

Vrsta

Latinski naziv

Corydalis cava (L.) Schweiger & Koerte

Srpski naziv

Mlađa, mlađik, kokoćica


Opis vrste

Višegodišnja biljka visine 10-35 cm (retko do 50 cm). Krtole loptaste, šuplje, samo retko pune, obrasle žilicama. Stabljika uspravna, sočna, zelena ili crvenomrka, gola ili bradavičavo hrapava, bez opnaste ljuspe ispod listova. Na stabljici 2 lista, listovi na drškama, dvočlani, goli, sivozeleni, sa obrnuto jajastim liskama, prema osnovi klinastim, ± duboko urezanim, sa tri ili više režnjeva različitog oblika, obično jednake veličine, usko izduženim ili jajastim do tupim. Ponekad srednje liske cele, jajaste ili trorežnjevite, sa srednjim režnjevima širim i dužim od bočnih, na kraćim ili dužim drškama. Grozdasta cvast negranata, mnogocvetna, uspravna. Cvetovi mirisavi, crveni, crvenoljubičasti, bledožuti ili beli, 18-28 mm dugački, sa dugačkom nešto zadebljalom ostrugom, na vrhu malo savijenom nadole. Priperci veliki, jajasti, celi, zeleni ili obojeni. čaura dugačka 2-2,5 cm, mnogosemena, zrela ± savijena, peteljke 3-4 puta kraće od čaure. Seme crno, glatko, sjajno, sferično, sa karunkulom. Cveta u aprilu i maju mesecu. Raste u listopadnim mešovitim šumama.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Šume. Rasprostranjena.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović