Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Ranunculales -> familia Papaveraceae

Vrsta

Latinski naziv

Corydalis solida (L.) Clairv.

Srpski naziv

Mlađa crvenkasta


Opis vrste

Višegodišnja biljka visine 8-20 (30) cm, krtole loptaste, kompaktne, riđastomrke. Stabljika uspravna, sočna, zelena ili crvenkastomrka, obično gola, nerazgranata, ponekad izbijaju dve iz iste krtole. Obično 2 lista na stablu, na drškama, duplo tročlani, sivozeleni, goli, sa liskama obrnuto jajastim ili izduženim, pliće ili dublje režnjevitim, usečenim, sa režnjevima uskim ili širim, jajastim ili linearno lancetastim, zašiljenim ili tupim. Priperci ispod listova, pri osnovi stabla, ljuspastog oblika, nešto duži, celi. Cvast grozdasta, jednostavna, vršna, uspravna, mnogocvetna. čašica od 2 vrlo mala listića. Cvetovi ljubičastocrveni, retko beli ili žućkasti, sa ostrugom pravom ili slabo savijenom, na vrhu manje-više istanjenom ili zadebljalom. Priperci duži od cvetne peteljke, različito usečeni. Plod čaura, jajasto lancetasta, skoro iste dužine kao peteljke, sa nagore savijenim stubićem za vreme cvetanja, zrele često vise. Seme okruglo, sjajno, crno, sa karunkulom. Cveta u martu i aprilu mesecu. Raste u svetlim šumama, uglavnom u šumama sladuna i cera, šumi grabića, u brdskim bukovim šumama, šibljacima, parkovima. Cveta ranije od C. cava.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović