Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Ranunculales -> familia Papaveraceae

Vrsta

Latinski naziv

Papaver dubium L.

Srpski naziv

Bela bulka


Opis vrste

Jednogodišnja, 30-60 cm visoka biljka. Narodni naziv je nešto varljiv, jer postoje i jedinke sa crvenim cvetom. Stabljika lisnata, dlakava, kad se polomi biljka pušta mlečni sok. Odlika raspoznavanja je čaura, koja je kod ove vrste eliptoidno izdužena, pri osnovi sužena i sa ravnim diskom; znatno je (2-3 puta) duža od širine. Taj centralni deo već se rasponaje i tokom cvetanja (na engleskom se zove Long-headed Poppy = dugoglavi mak). Čaura koja ima 6-9 nepotpunih pregrada, kad sazri otvara se porama kao i kod ostalih makova; spolja je glatka i gola. Cvetovi ovog srodnika maka su mali, prečnika 3-7 cm, rastu pojedinačno na vrhu stabljika. Prašnici mnogobrojni, krunični listići kojih ima 4, su okruglasti. Cveta od aprila do sredine jula.
Stanište su pre svega poljoprivredna područja, ovu biljku najčešće nalazimo u asocijaciji sa strnim žitima, naročito ražem. U odnosu na sličnu običnu (Papaver rhoeas) ova bulka je znatno ređa, zahvaljujući novoj agrotehnici i upotrebi herbicida polako postaje retkost. Mediteranskog je porekla.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović