Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Lamiales -> familia Plantaginaceae

Vrsta

Latinski naziv

Plantago maritima L.

Srpski naziv

Slatinska bokvica


Opis vrste

Višegodišnja, 6-40 cm visoka zeljasta biljka. Listovi prizemni i u rozeti, mesnati, sivozeleni; šire ili lancetasto su izduženi, 2-6 mm široki, obodom celi ili sa malobrojnim zubcima, često užlebljeni a kasnije pljosnati. Cvatovi sakupljeni u uzano cilindrične glavičaste cvasti na vrhu golih cvatnih drški. Krunični režnjevi jajasti, žućkaste boje, ± goli, krunična cev dlakava. Antere (prašnice) žute. Plod je sitna jajasta čaura, obično sa 2 semena. Cveta VI-IX. Kao i sve bokvice polimorfna je vrsta (mada su neke forme pod revizijom).
Halofila (so-ljubiva), tako da nastanjuje sva mesta gde iz zemlje izvire so: slatine, slane livade, obale slanih bara i naravno, mora, u pukotinama stena; zabeleženo je da se na pogodnim mestima u visinu penje i u gorske oblasti (subsp. serpentina). Evroazijska vrsta. Kod nas samo u Vojvodini.

Sin. Plantago × decipiens Beauverd, Plantago salsa Pall.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Pored mora i drugih slanih voda, u pesku. Kontinentalno na slatinama.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović