Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Lamiales -> familia Plantaginaceae

Vrsta

Latinski naziv

Plantago media L.

Srpski naziv

Bokvica, srednja bokvica


Opis vrste

Višegodišnja zeljasta biljka, visoka 10-50 (-70) cm, sa prizemnom lisnom rozetom i nekoliko cvetnih stabljika, koje su pri osnovi ležeće a zatim uzlazeće. Listovi široko eliptični ili jajasti, ređe jajasto-lancetasti, obično 2 do 2,5 puta duži nego širi. Obično su zašiljeni, sedeći ili pri osnovi suženi u kratku i široku dršku. Cvetne stabljke, dlakave sa zbijenim, cilindričnim klasovima dugačkim 2 do 6 (-8) cm. Plod čaura, jajasta sa 2 do 5 (-6) semena; seme crno, naborano. Cvetanje: V-IX.
Stanište: U suvim, brdskim ili dolinskim livadama, u proređenim šumama, na prisojnim i peskovitim mestima, u visokoplaninskim livadama (do 2450 m nadmorske visine). Opšte rasprostranjenje: Čitava Evropa, umerena Azija. Na Balkanskom poluostrvu i u Srbiji široko rasprostranjena.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Rasprostranjena na travnatim mestima.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović