Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Ericales -> familia Pyrolaceae

Vrsta

Latinski naziv

Monotropa hypopytis L.

Srpski naziv


Opis vrste

Višegodišnja saprofitska biljka bez hlorofila, snabdevena ljuspičastim listovima. Stablo je uspravno, 10-30 cm visoko, bledomrko ili boje voska, retko ružičastocrveno. Koren bogato mrežasto razgranat, vrlo krt. Cvetovi su grupisani u grozdastu cvast. Terminalni cvetovi su petočlani, a bočni četvoročlani. Krunični listići pri osnovi kesičasti, skoro sa ostrugom. Prašnika je duplo više od listića krunice. Plodnik je loptast ili jajast, nepotpuno u okca podeljen. Plod je prava i objajasta čaura. Cveta od juna do avgusta meseca, a u sušnim periodima se ne pojavljuje. Raste u senovitim, svežim lišćarskim i četinarskim šumama, kao saprofit na blagom humusu.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Mestimično u šumama.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović