Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Ranunculales -> familia Ranunculaceae

Vrsta

Latinski naziv

Anemone narcissifolia L.

Srpski naziv

Narcisolika breberina, beli jablan


Opis vrste

Sin. Anemone narcissiflora L.
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Pretplanin. i planin. podr. Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Slovenija, Hrvatska?

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović