Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Ranunculales -> familia Ranunculaceae

Vrsta

Latinski naziv

Caltha palustris L.

Srpski naziv

Močvarna kaljužnica, kopitac


Opis vrste

Višegodišnja barska-močvarna biljka sa podzemnim rizomom. Stabljika polegla-ustajuća, 15-30 cm visoka, šuplja, gola; u gornjem delu granata, sa mnogo cvetova na granama. Prizemni listovi na dugačkim peteljkama, okruglasto srcasti, sjajni, tupo testerasto nazubljeni. Cvetovi atraktivno žuti, pojedinačni, sa 5 ili više 12-18 mm dugih latica; latice su sa spoljašnje strane zelenkaste. Nektarija nema. Prašnika mnogo, sa izduženim prašnicima. Plodnika 5-8, sa kratkim stubićem. Plod eliptičan mešak, sa leđne strane savijen, sa gornje naglo sužen u 0,5-1,5 mm dugačak kljun.
Raste na poplavljenim, močvarnim mestima, vlažnim livadama, u gorskim oblastima uz potoke, u tresavama itd. Semi-kosmopolitna, cirkumpolarna vrsta: Evropa, Azija, Severna Amerika. U regionu široko rasprostranjena: Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Makedonija, Crna Gora. U Vojvodini mestimična.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice