Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Ranunculales -> familia Ranunculaceae

Vrsta

Latinski naziv

Helleborus odorus Waldst. & Kit.

Srpski naziv

Kukurek, sprež


Opis vrste

Višegodišnja biljka do 60 cm visoka. Rizom jak, skoro crn. Stabljika uspravna, u donjem delu bez listova, a u gornjem delu granata i sa listovima. Jedan prizemni list sa dugačkom drškom, prstasto deljen na 7-11 široko lancetastih nedeljenih jednostavno do dvostruko testerastih režnjeva, zimzelen, na naličju sa jako istaknutim nervima, kratko dlakav. Listovi stabljike slični prizemnim listovima, sa kratkim i uskim režnjevima. Cvetovi 5-7 cm u prečniku, svetložutozeleni, mirisavi. Listića cvetnog omotača 5, široko jajasti, skoro kružni sa tupim vrhom, obodima se pokrivaju. Listića krunice oko 10, preobraženi u levkaste nektarije. Prašnika mnogo, žuti. Tučkova 3-6, sa dvostruko dužim stubićem. Mešak poprečno nabran, sa dugačkim kljunom. Seme crnosmeđe, 4-5 mm dugačko i 1-2 mm široko, sa jasno izraženim pupkom. Cveta od februara do aprila meseca. Raste uglavnom po listopadnim šumama.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Crna Gora, Makedonija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice