Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Ranunculales -> familia Ranunculaceae

Vrsta

Latinski naziv

Anemone hepatica L.

Srpski naziv

Jetrenka


Opis vrste

Višegodišnja biljka, 5-15 cm visoka. Rizom kratak, končast, tamnosmeđ, vertikalan. Listova mnogo, sa dugačkim drškama, kožasti, na licu zeleni, a na naličju najčešće ljubičasti, pri osnovi srcasti, do polovine usečeni na tri jednaka široko jajasta, tupa ili ušiljena, po obodu dlakava režnja. Lisne drške u mladosti gusto beličasto dlakave, kasnije, posle cvetanja, uglavnom gole. Stabljika mnogo, sa strčećim dlakama, uspravne, najčešće crvenkaste do smeđe. Cvetovi pojedinačni, terminalni. Listića cvetnog omotača 6-7 (retko do 10), usko jajasti, celog oboda, plavičasti, retko ružičasti ili beli. Odmah ispod cveta listići involukruma čašicoliki. Nektarija nema. Prašnika mnogo, pračnički konci skoro beli, konektiv ružičast. Žig plavičast. Plod oračica, dlakav, sa kratkim kljunom. Cveta od februara do aprila. Raste u mezofilnim šumama.

Sin. Hepatica nobilis Schreber, non Miller
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva


Rasprostranjenje

Šume. Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Crna Gora.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović