Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Ranunculales -> familia Ranunculaceae

Vrsta

Latinski naziv

Isopyrum thalictroides L.

Srpski naziv

Puzarka, pužarka, minđušica


Opis vrste

Višegodišnja biljka, 10-30 cm visoka. Rizom tanak, gusto žiličast. Stabljika uspravna, nežna, gola, u gornjem delu granata i sa listovima i više cvetova. Prizemni listovi sa dugačkim drškama, goli, dvostruko troperi, listići široko jajasti, trorežnjeviti, režnjevi testerasto dublje usečeni, plavkastozelenkasto prevučeni. Listovi stabljike slični prizemnim listovima prema vrhu jednostavni, sa dva uvasta, kožasta, beličasta zaliska. Cvetovi pojedinačni, 10-20 mm u prečniku, sa 1-3 cm dugačkim, tankim peteljkama. Listići cvetnog omotača krunicoliki, najčešće 5 (ređe 4 ili 6), duguljasto jajasti, beli, prožeti žilicama, otpadaju. Nektarija 5, dužine 1-1,5 mm. Prašnika mnogo, prašnički konci nešto ispod vrha prošireni. Tučkova najviše 2, sa semenim zamecima u 2 reda poređani i kratkim stubićem. Mešak široko jajast, sa strane spljošten, sa kratkim kljunom savijenim prema cvetnoj loži, oko 10 mm dugačak. Seme jajasto, oko 3 mm dugačko, sa kratkim kljunom. Cveta u aprilu i maju mesecu. Raste u mezofilnim šumama.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Šume. Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Crna Gora.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice