Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Ranunculales -> familia Ranunculaceae

Vrsta

Latinski naziv

Pulsatilla pratensis (L.) Miller

Srpski naziv

Mala sasa, livadska sasa


Opis vrste

Višegodišnja biljka. Rizom jak, čvornovat, taman. Stabljika uspravna, gusto dlakava. visoka oko 10 cm (u vreme plodonošenja do 45 cm visoka). Prizemni listovi javljaju se posle cvetanja, ne prezimljavaju, sa beličasto maljavo dlakavom drškom, 3 puta perasto deljeni, režnjići usko linearni, 1-3 mm široki, ušiljeni. Involukrum od jednog lista izdeljenog u linearne režnjiće, dlakav. Cvetovi 3-4 cm u prečniku, pojedinačni, viseći (ređe skoro pravi), zvonasti, svetloljubičasti ili crnoljubičasti (vrlo retko žutobeli). Listića perigona 6, spolja sa svilenastim dlakama, na vrhu savijeni. Pračnika mnogo, žuti, samo za 1/3 kraći od listića perigona. Tučkovi sa žigom iste dužine. Plodnik na vrlo produženoj dršci, uspravan. Plodovi dugački, sa stubićem do 6 cm, maljavo dlakavi. Cveta u martu i aprilu. Raste na sušnim livadama.
Napomena: u Srbiji (Vojvodini) je osim tipske vrste zabeležena i forma P. pratensis (L.) Miller subsp. hungarica Soó, koja je zajedno sa tipskom zaštićena u Pravilniku o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva - Prilog I - strogo zaštićene vrste (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 05/10).

Sin. Pulsatilla rubra (Lam.) Delarbre, Anemone pratensis L.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Suva, kamenita mesta. U Srbiji relativno rasprostranjena.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović