Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Ranunculales -> familia Ranunculaceae

Vrsta

Latinski naziv

Ranunculus ficaria L.

Srpski naziv

Ledinjak, zlatica


Opis vrste

Višegodišnja biljka, 5-30 cm visoka. Žilice korena zadebljale u duguljaste krtolice. Prizemni listovi sa dugačkim drškama, srcasti do bubrežasti, po obodu tupo nazubljeni, ređe skoro celog oboda, manosjajni, goli. Stabljika pri osnovi polegla, jednostavna ili granata, katkad obrazuje pri dodiru sa zemljom adventivne korene, sa više listova. U pazuhu listova stabljike nalaze se često bulbile ili nedostaju. Cvetovi pojedinačni, uspravni, 2-3 cm u prečniku, zlatnožuti. čašičnih listića 3, jajasti, zeleni, upola kraći od kruničnih listića, ponekad po obodu kožasto oivičeni. Kruničnih listića 8-12, usko jajasti, zlatnožuti, 10-17 mm dugački, masnosjajni. Nektarija 8-12, u vidu mednih kesica. Prašnici žuti, plodovi na dlakavoj cvetnoj loži, skoro loptastoj, naduti, do 2,5 mm dugački. Cveta od marta do maja. Raste na vlažnim zasenjenim mestima.

Sin. Ficaria verna Huds.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović