Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Ranunculales -> familia Ranunculaceae

Vrsta

Latinski naziv

Ranunculus sceleratus L.

Srpski naziv

Otrovni ljutić, otrovni žabljak


Opis vrste

Jednogodišnja ili višegodišnja biljka. Koren žiličast. Stabljika visine (10) 20-50 (100) cm, uspravna ili ustajuća, šuplja, granata ili izbrazdana, u donjem delu gola, sa mnogo cvetova. Prizemni listovi sa dugačkom lisnom drškom, liska debela, mesnata, šapasto deljena u 3-5 režnjeva. Srednji i gornji listovi stabla poseduju duže i kraće lisne drške, postepeno su jednostavniji i manji, najviši isključivo sedeći, deljeni u tri režnja ili nedeljeni, lancetasti. Cvet sitan, neugledan, sumporno žut. Nektarije otvorene, sa vrlo malom ljuspom. Plodovi mnogobrojni (70-100), sa naduvenom ivicom, goli, površine kojima se dodiruju neznatno poprečno naborane; kljun ploda vrlo kratak. Cvetanje: VI-IX.
Stanište: Zabarena mesta, ivice jaraka i bara, vlažne, zabarene livade, u ravnicama i u brdskom regionu. Opšte rasprostranjenje: Cirkumpolarna vrsta, na celoj severnoj polulopti. U Srbiji rasprostranjen.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Vlažna mesta. Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Makedonija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović