Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Rosales -> familia Rosaceae

Vrsta

Latinski naziv

Crataegus nigra Waldst. & Kit.

Srpski naziv

Panonski crni glog


Opis vrste

Nepravilno razgaranat žbun ili nisko drvo visine 5-7 m. Grane su sa trnovima, koji su oko 1 cm dužine. Listovi dugi 5-10 cm, trouglasti ili jajasti, perasto usečeni sa 7-11 režnjeva koji su oštro nazubljeni. Mladi izdanci i listovi su maljavi. Cvetovi prečnika 1,5 cm su sakupljeni u cvasti. Krunica je bele boje, a pri kraju cvetanja ružičasta. Cveta u maju-junu, a plod mu je sjajna, tamnoljubičasto do crna koštunica. Plod (gloginja) je okruglast, oko 8 mm u prečniku, sočan je i mekan.
Ovaj glog nastanjuje vlažne šume uglavnom uz veće reke u Hrvatskoj, Mađarskoj i Srbiji. Zastupljen je u severoistočnom delu naše zemlje, a javlja se na plavnim aluvijalnim terenima (najčešće uz Dunav, na adama) u sastojinama vrbovih, topolovih i lužnjakovo-jasenovih šuma. Heliofilna (svetloljubiva) i entomofilna vrsta. Često hibridizira sa drugim glogovima sa kojima deli isto stanište (npr. sa belim: Crataegus × degenii Zsák). Nalazi se u Crvenoj knjizi flore Srbije (I tom - preliminarna lista najugroženijih biljaka).
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice