Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Rosales -> familia Rosaceae

Vrsta

Latinski naziv

Potentilla indica (Jacks.) Th. Wolf

Srpski naziv

Indijska jagoda


Opis vrste

Puzeća biljčica srodna jagodi, s poleglom do 50 cm dugom stabljikom. Kao i jagoda vreže na člancima izdanaka se ukorene i biljka se njima vegetativno širi i može prekriti veće površine. Kako joj i samo ime kaže poreklom je iz Azije odakle je uneta kao ukrasna biljka u 19. veku. Danas poludivlje populacije nisu retke po parkovima i vrtovima. Na ruderalama i mestima gde se mnogo gazi naročito se dobro oseća i obrazuje guste populacije. Izveštaji govore da se pojavila i dalje u prirodi, u brdskim oblastima, gde se ponaša kao agresivna i kompetitivan biljka. Cveta od aprila pa sve do kraja leta, plodići dekorativnog izgleda su jestivi, ali suviše mali za branje (9-13 mm u promeru) i ne previše ukusni. Sazrevaju od juna pa nadalje.

Stari naziv: Duchesnea indica (Jacks.) Focke
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste

Potencijalno invazivna vrsta (hortikulturna)


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice