Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Rosales -> familia Rosaceae

Vrsta

Latinski naziv

Filipendula vulgaris Moench

Srpski naziv

Poljska suručica


Opis vrste

Sin. Filipendula hexapetala Gilib. ex Maxim.
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Stenovite padine sa gladišem, suve pustare sa koviljem.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović