Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Rosales -> familia Rosaceae

Vrsta

Latinski naziv

Fragaria vesca L.

Srpski naziv

Šumska jagoda


Opis vrste

Višegodišnja biljka, 5-20 (30) cm visoka, pri osnovi sa rozetom od listova. Rizom valjkast, vodoravan ili kos.Stabljika uspravna, ređe ustajuća. Listovi tročlani, sa vrlo dugačkim drškama. Cvetovi oko 15 mm, najčešće dvopolni, ređe jednopolni, u siromašnim cimoznim cvastima. Cvetna loža posle cvetanja izraste u mesnat, sočan plod bogat sa šećerom- zbirna orašica, često karmin-crven. Cvetanje: V-VI. Stanište: Po livadama, progalama šuma, po šumama, npr. granice i cera. Opšte rasprostranjenje: Poreklo ove vrste je evroazijsko. Danas je rasprostranjena na svim kontinentima, pa je tretiramo kao sekundarnog kosmopolita. U Srbiji rasprostranjena.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva (*Komercijalna vrsta)


Rasprostranjenje

Pre svega u planinskim šumama.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice