Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Rosales -> familia Rosaceae

Vrsta

Latinski naziv

Geum urbanum L.

Srpski naziv

Klinčić, grebnik, zečja stopa


Opis vrste

Višegodišnja biljka, 20-60 cm visoka, sa valjkastim kosim rizomom. Nadzemni deo rizoma sa adventivnim korenima, pokriven ostacima listova i prezimljavajućom rozetom. Stabljika jednostavna ili najčešće granata. Listovi rozete, isprekidano perasti, sa 1-5 pari listića. Cvetovi uspravni, žuti u razređenim metličasto grozdastim cvastima na dugačkim drškama. Plod orašica. Cvetanje: V-X. Stanište: Pretežno šumska biljka. Nalazi se po šumama lužnjaka i jasena, kitnjaka i graba, bukovo-jelovim šumama. Opšte rasprostranjenje: Umerena Evropa i Azija, unesena je i u Severnu Ameriku i Australiju. U Srbiji rasprostranjena.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Raširena na vlažnim i osenčenim mestima.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice