Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Rosales -> familia Rosaceae

Vrsta

Latinski naziv

Potentilla argentea L.

Srpski naziv

Petoprsnica, srebrna steža


Opis vrste

Višegodišnja biljka, 10-50 cm visoka, sa jačim i granatim rizomom. Nadzemni deo rizoma odrvenjen, najčešće kos, u prednjem delu razvija izdanke sa listovima. Cvetna stabljika uspravna ili ustajuća ili nešto polegla. Listovi najčešće 5 (-7) -peri, prstasto deljeni. Listići pri osnovi klinasti, objajasti ili jajasto-lancetasti, po obodu nešto povijeni, sa tupolikim zupcima ili perasto izdeljani. Cvetova mnogo, u više granatim dihazijama, otvoreno žute boje. Plodići brazdasti. Cvetanje: VI-VII. Stanište: Pored puteva, pruga, po kamenjarima, livadama, u degradiranim šumama granice i cera i dr. Opšte rasprostranjenje: Skoro cela Evropa, zapadna Azija, Severna Amerika. U Srbiji rasprostranjena.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović