Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Rosales -> familia Rosaceae

Vrsta

Latinski naziv

Potentilla erecta (L.) Räuschel

Srpski naziv

Uspravna steža, srčenjača


Opis vrste

Višegodišnja, 10-50 cm visoka biljka. Rizom odrveneo, 1-3 cm debeo, nepravilno krtolast, tamnosmeđ, iznutra na preseku krvavocrven. Stabljika polegla ili ustajuća, bez žlezda, ± dlakava, ređe gusto svilasto maljava. Prizemni listovi na dugačkim drškama, tročlani, ređe do 5-člani; listovi stabljike tročlani, sedeći ili na kratkim drškama. Listići 5-30 x 2,5-10 mm veliki, klinasto-objajasti do lancetasti, od sredine testerasto nazubljeni sa oštrim zubcima, goli ili nešto dlakavi. Zalisci prizemnih listova kožasti, sa uskim lancetastim ohrejama, srasli sa lisnim drškama; zalisci stabljike zeljasti, veći i prstasto izdeljeni. Cvetovi rastu u terminalnim cimoznim cvastima. Čašični listići jajasto-lancetasti, nešto dlakavi; listići dvojne čašice su tupoliko izduženi, kraći i uži od čašičnih listića. Listići krunice (latice) kojih ima 3-5 su žuti, obsrcasti do objajasti, malo duži od listića čašice. Cvetna loža skoro gola, prašnika 14-20. Karpela 4-8 (-20). Stubić pri osnovi kupast, na vrhu glavičast, skoro terminalan i iste dužine kao zreo plod. Plodići jajasti, naborani, ređe skoro glatki. Cvetanje V-VIII.
Vlažne šume, močvare, treseti, livade. Pripada elementu Evroazijske flore. U Srbiji nekoliko konspecifičnih formi, npr. forma malih cvetova var. sciaphila u Istočnoj (Vlasina), forma sa malo cvetova var. strictissima u Centralnoj (Kopaonik), dok je tipska forma krupnijih cvetova var. erecta (sin. var. typica) šire rasprostranjena.

Stari naziv Tormentilla erecta L.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva (*Komercijalna vrsta)


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović