Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Rosales -> familia Rosaceae

Vrsta

Latinski naziv

Potentilla micrantha Ramond ex DC.

Srpski naziv

Pasja jagoda


Opis vrste

Višegodišnja biljka, sa velikim brojem adventivnih korena i sa kratkim, ustajućim ili uspravnim nadzemnim rizomom, pokrivenim velikim brojem osušenih zalistaka i lisnih drški, na vrhu sa lisnom rozetom. Cvetna stabljika se razvija iz lisne rozete, ± 5-10 cm dugačka, ustajuća ili uspravna, sa strčećim dugačkim dlakama i katkad sa žlezdastim dlakama. Listovi rozete 3-člano prstasti, sa vrlo dugačkim, strčeće dlakavim drškama, nadmašuju cvetnu stabljiku, sa gornje strane sa razređenim prileglim dlakama, tamnozeleni, sa donje strane svetlozeleni, gušće i više strčeće dlakavi. Listići 10-50 mm dugački, klinasto objajasti, oštro testerasto nazubljeni ili testerasto tupo nazubljeni. Listovi stabljike celi, lancetasti ili jajasti, na vrhu često troperi. Zalisci ± kožasti, šiljato lancetasti, srasli sa lisnom drškom do njene 2/3, razređeno dlakavi. Cvetova 1-2 (-3), sa dugačkim strčeće dlakavim drškama, posle cvetanja omlitave. čašićni listići jajasto lancetasti, ± 5 mm dugački, sa obe strane dlakavi, na unutrašnjoj strani u donjoj polovini živo purpurni ili žućkasti. Listići spoljne čašice lancetasti, šiljati, iste dužine kao i čašićni listići, sa obe strane dlakavi. Krunični listići 3-5 mm dugački, obsrcasti do objajasti, beli, sa ± ružičastim nokatcem. Prašnički konci u donjoj polovini gusto trepljasti. Cveta od marta do maja. Raste pretežno po šumama.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović