Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Rosales -> familia Rosaceae

Vrsta

Latinski naziv

Prunus fruticosa Pallas

Srpski naziv

Višanj, divlja višnja


Opis vrste

Nizak do srednji žbun, visok 0,2-2 (-3) m, koji mestimičmo formira guste šibljake, razmnožavajući se izdancima iz korenja. Mlade grančice zelene, gole, kasnije svetlosmeđe, sjajne, sa sivim površinskim slojem. Pupoljci izduženo jajasti ili jajasti, dugi 2-4 mm, odstojeći, sa smeđim ljuspama. Lišće na dugorastima dugo 3-6 cm, široko 1,5-3 cm, eliptično - oblancetasto, fino tupo testerasto, sjajnozeleno; na kratkorastima dugo 1,5-3 cm, objajasto; peteljke duge 3-10 mm, bez žlezdica. Zališće linearno, žlezdasto nazubljeno. Cvetovi u štitićima, po 3-4 na peteljkama, golim i dugim 2-3 cm; cvetovi beli, široki 12-14 mm, sa zvonastim cvetištem. Cveta aprila-maja. Plodovi koštunice, jajaste, okruglaste ili spljošteno okruglaste, kratko zašiljene na vrhu, crvene ili tamnocrvene, duge 7-14 mm; endokarp (koštica) elipsoidalna ili jajasta, glatka, na oba kraja kratko zašiljena, svetložuta. Plodovi zreli oko jula, kiselkasti, jestivi u svežem stanju. Smatra se da je pri hibridizaciji sa trešnjom nastala domaća višnja. Kserotermna vrsta koja dobro podnosi niske temperature. Javlja se u sklopu šibljaka na ivicama šuma.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice