Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Rosales -> familia Rosaceae

Vrsta

Latinski naziv

Rosa gallica L.

Srpski naziv

Francuska ruža


Opis vrste

Zdepast žbun sa puzećim-poleglim granama. Naraste visok oko 2 m, cvetonosne grane su 50 do 100 cm duge, pune mnogobrojnih kratkih žlezdastih čekinja i retko raspoređenih nakrivljenih bodlji. Listovi perasti, sa 5 do 7 listića, žlezdastih i fino ozubljenih, izduženo-eliptičnih ili zaobljenih, kožastih, s donje strane sa upadljivom nervaturom. Cveće pojedinačno na 20-30 mm dugim peteljkama, latice 2-3 cm duge, tamnije do svetlije ružičaste ili crvene, ubrzo nakon cvetanja opadaju. Plod šipak. Cvetanje: od sredine juna do jula.
Vrsta Evropskog rasprostranjenja, na istoku ide do evropskog dela Rusije, Kavkaza i Centralne Azije. Heliofitna je, nalazimo je najčešće na dobro osvetljenim delovima nižih padina. Tipična je i pratiteljka prizemne vegetacije hrastovih šuma. Zbog sužavanja i nestajanja stepskih staništa ugrožena vrsta.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović