Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Gentianales -> familia Rubiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Galium odoratum (L.) Scop.

Srpski naziv

Lazarkinja, prvenac


Opis vrste

Višegodišnja biljka, 10-30 cm visoka, sa tankim, puzećim rizomom. Stabljika glatka, četvorougla. Listovi 6-9 u pršljenu, obrnuto lancetasti. Cvetovi u terminalnim, razređenim bogato razgranatim cimoznim cvastima. Plod 2-3 mm dugačak. Cvetanje: IV-V.
Tipična šumska biljka, masovan je u vlažnijim šumama (stalni pratilac bukovih šuma). Opšte rasprostranjenje: Evropa, severna Afrika, Sibir. U Srbiji je rasprostranjen.

Stari naziv Asperula odorata L.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva (*Komercijalna vrsta)


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice