Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Malpighiales -> familia Salicaceae

Vrsta

Latinski naziv

Salix caprea L.

Srpski naziv

Iva


Opis vrste

Visok žbun ili drvo do 12 m visine i 50 cm debljine, sa gustom krošnjom. Kora sivkasto bela, uzdužno ispucala. Mlade grančice dlakave, docnije gole, dosta debele, sjajne. Pupoljci goli, krupni. Listovi široko jajasti ili eliptični, 3-8 (-15) cm dugi, 2-5 (-8) cm široki, sa lica tamnozeleni, a sa naličja sivo dlakavi, najširi u sredini dužine, kratko zašiljeni; po obodu valoviti, ± nazubljeni ili celog oboda; vrh listova zašiljen, obično unazad povijen, ka osnovi sužen, reče zaobljen ili slabo srcast; na naličju sa dosta istaknutom nervaturom, obično sa 6-10 bočnih ± lučnih nerava. Lisna peteljka do 2 cm duga, ponekad gola. Zališće polububrežasto, zašiljeno, kraće od lisnih drški, nazubljeno, rano opadajuće. Cveta u (martu) aprilu i maju. Mace sedeće. Muške jajaste, ovalno ili široko cilindrične, 3-4,5 cm duge i do 2 cm u prečniku, guste. Prašnika 2, slobodna, gola. Ženske mace cilindrične, do 10 cm duge i do 2 cm debele, sedeće, sa belo dlakavom osovinom. Zaštitne ljuspe ovalno lancetaste, smeče, na vrhu crnkaste,gusto dugačko dlakave. Tučak na dršci, gusto maljav, bez ili sa kratkim stubićem; drška tučka je 3-4 puta duža od nektarije, a ± ravna po dužini zaštitnoj ljuspi. Čaura sivomaljava, puca na 2 dela. Plodonosi u maju i junu. Vrsta brdskih i planinskih šuma, sečina i požarišta, javlja se do 1700 m nadmorske visine. Česta na ivicama šuma i na obalama potoka.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Uz rubove šuma. Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović