Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Malpighiales -> familia Salicaceae

Vrsta

Latinski naziv

Salix reticulata L.

Srpski naziv

Mrežasta vrba


Opis vrste

Nizak puzavi žbun sa golim ukorenjujućim izdancima. Listovi srcasti ili zaobljeni, 2-5 cm prečnika, celog oboda, odozgo tamnozeleni, sjajni s dubokom nervaturom, odozdo sivozeleni sa svilenkastim sjajem, sa izraženim izdignutim žilicama – odlika zbog koje je vrsta dobila ime. Listovi stabljike stoje na 2 cm dugim drškama. Muške mace prilično debele s vunasto dlakavim zaliscima braon boje. Cvet ima dva prašnika, dva puta dužih od zaliska (brakteje). Ženski cvetovi veoma tanki ali sa zaliscima iste dužine kao kod muških. Cvetanje: VI-VIII.
Cirkumpolarna arktičko-alpska vrsta. Kao glacijalni relikt raste na visokim planinama Dinarida, Karpata, Alpa. Najviše voli krečnjačku podlogu, ali raste i na drugim supstratima, kao i na granitnim stenama. Na tipičnim staništima može se naći posvuda, ali najviše na kamenitim padinama, gde zajedno sa srodnom tupolisnom vrbom (Salix retusa) formira karakterističnu biljnu zajednicu. Patuljaste vrbe su se u Evropi sačuvale nakon otapanja glečera, kada su postepeno ponovo zauzele svoj areal i areal drugih već ustaljenih biljnih zajednica. Može se naći u planinskim područjima Srbije (uključujući Kosovo), a u okruženju Makedonije, Hrvatske, i Slovenije.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović