Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Lamiales -> familia Scrophulariaceae

Vrsta

Latinski naziv

Digitalis ferruginea L.

Srpski naziv

Rđasti naprstak, besnik, rđavo žuti naprstak


Opis vrste

Višegodišnja snažna biljka, sa horizontalno položenim rizomom. Stablo uspravno, 50-100 (120) cm, visoko, gusto pokriveno listovima, pri osnovi sa rozetom prizemnih listova, glatko ili pokriveno maljama, jednostavno, ređe u gornjem delu granato. Prizemni listovi lancetasti, sa skoro paralelnim ivicama, dugi 15-20 cm, široki 2-3 cm, na vrhu zašiljeni, pri osnovi postepeno suženi u dršku, na licu glatki, na naličju, najviše duž nerava pokriveni kratkim maljama i žlezdasti, po obodu celi ili razmaknuto nazubljeni. Svi listovi na stablu izduženo zašiljeni, s obe strane glatki, na naličju sa malo naglašenim nervima. Cvast valjkasto grozdasta, glatka ili pokrivena kratkim maljama, mnogocvetna. Priperci duguljasto-lancetasti, iste dužine kao cvetovi ili kraći. Cvetne peteljke 2-5 mm duge. Režnjevi čašice jajasti, 7-10 mm dugi, sa zatupastim ili zaokruženim vrhom, po obodu sa jasnim opnastim rubom, beličasti i trepljasti. Krunica nejednako dvousnata, ćupasto zvonasta, 16-22 mm duga, žute boje, iznutra rđasta ili mrko-crvenkasta, sa ljubičastim žilicama; cev valjkasta 8-10 mm duga; gornja usna kratko 2-režnjevita, donja 3-režnjevita, sa jajastim srednjim režnjem, skoro iste dužine kao cev krunice (6-10 mm), na vrhu gusto pokrivenim dlakama i žlezdicama. Čaura jajasta, glatka, 7-10 mm duga, duža od čašice. Seme jajasto, mrke boje. Cveta u julu i avgustu mesecu. Raste po ivicama šuma, u toplijim šumama i po travnatim mestima.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice