Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Lamiales -> familia Scrophulariaceae

Vrsta

Latinski naziv

Digitalis lanata Ehrh.

Srpski naziv

Vunasti naprstak, pusničara, pustenasti naprstak


Opis vrste

Višegodišnja biljka sa vertikalnim rizomom. Stablo uspravno, visoko 30-70 cm, jednostavno, ređe pri vrhu granato, u donjem delu skoro glatko, u čitavom gornjem delu pokriveno dlakama, pri osnovi sa rozetom prizemnih listova. Listovi glatki, na licu sjajni; prizemni izduženo-lancetasti, postepeno suženi u dršku, dugi 15-18 (20) cm, široki 15-25 mm, na vrhu zašiljeni, po obodu celi ili malo reckavo nazubljeni; na stablu svi listovi eliptično-lancetasti, sedeći, osnovom poluobuhvataju stabljiku, 9-10 cm dugi, široki 10-15 mm, sa izvučeno zašiljenim vrhom. Cvast terminalna, klasoliko-grozdasta, prosta, retko granata, duga 10-25 cm, cela pokrivena vunastim žlezdastim dlakama. Cvetovi na kratkim peteljkama, gusto zbijeni. Priperci lancetasti, dugi kao cvetovi, pokriveni dlakama. čašica pokrivena dlakama, podeljana na 5 lancetastih, zašiljenih režnjeva. Krunica svetlo-žuta sa ljubičastim žilicama, duga 2,5-3 cm, sa skoro okruglom cevi, spolja pokrivena žlezdastim maljama; gornja usna kratka i zatupasta, donja sa 3 režnja, bočni kratki, trouglasti i srednji izvučen u obliku usne, ravan dužini krunične cevi. Čaura jajasta, dvooka, mnogosemena, 8-10 mm duga. Seme skoro prizmatično, mrke boje. Cveta od juna do avgusta meseca. Raste po ivicama šuma, u šikarama, na livadama, pored puteva.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović