Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Rosales -> familia Ulmaceae

Vrsta

Latinski naziv

Ulmus minor Miller

Srpski naziv

Poljski brest, plutasti brest


Opis vrste

Drvo do 40 m visine, sa pravim deblom i gustom širokom krošnjom. Doživi duboku starost, merena su stara stabla sa promerom debla (DBH) dobro preko 2 m. Kora starog drveta duboko, pretežno podužno, ispucala u četvrtaste i mnogougaone ljuspe. Lišće eliptično do objajasto, pri osnovi simetrično, na vrhu dugo zašiljeno. Lice odraslog lišća, glatko i sjajno, naličje sa pojedinačnim dlačicama; po obodu dvostruko testerasto. Cvetovi dvopolni u gustim pramenovima i na prošlogodišnjim grančicama; cveta pre listanja, u III-IV. Plodovi, zreli u IV-V, objajasti do srcasti, pri osnovi klinasto suženi.
Težište vrste je na aluvijalnim staništima, gde se meša sa vezom, lužnjakom, poljskim jasenom, klekom. Dobro uspeva i kao promešana vrsta i u šumama kitnjaka-graba, sladuna-cera. Obnavlja se dobro izdancima iz panjeva i žila, a takođe i semenom; na sečinama formira male, čiste šumice – brestike. Opšte rasprostranjenje: Zapadna, srednja i južna Evropa; severna Afrika i Mala Azija. U Srbiji rasprostranjen, mada je poslednjih decenija znatno proređen holandskom bolešću brestova.

Stari naziv: Ulmus carpinifolia Gleditsch; Ulmus campestris auct.; Ulmus foliacea Gilib., des. inval.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Evropa. Čest pored puteva. Kora često u obliku plutastih traka (var. suberosa).

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice