Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Apiales -> familia Apiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Srpski naziv

Krbuljica


Opis vrste

Jednogodišnja aromatična biljka, sa tankim vretenastim beličastim korenom. Stabljika visine 15-70 cm, uspravna, tanka, razgranata, ispod čvorova maljava, inače gola. Listovi meki, svetlo zeleni, goli, po obodu i naličju na nervima dlakavi. Štitovi na kraćim ili dužim drškama, bočni sedeći, sa 3-6 zrakova. Involukruma najčešće nema. Cvetovi mali, beli. Plod linearno lancetast. Cvetanje: IV-VII.
Stanište: Javlja se po zapuštenim površinama, međama, pored drumova, vinogradima, u kulturama. Opšte rasprostranjenje: Srednja Evropa, evropski deo bivšeg SSSR, Balkansko poluostrvo, jugozapadna Azija.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović