Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Apiales -> familia Apiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.

Srpski naziv

Stidak


Opis vrste

Jednogodišnja ili dvogodišnja biljka sa jednostavnim vretenastim korenom. Stabljika glatka, gola, visine 8-50, najčešće 15-30 cm, uspravna, izbrazdana, jednostavna ili ponekad od osnove razgranata. Listovi 2-3 puta perasto deljeni, goli ili na naličju po nervima proređeno čekinjasto dlakavi, po obodu trepljasto maljavi; donji na drškama, sa 3-5 pari režnjeva, gornji sedeći. Režnjevi poslednjeg reda linearni, širine oko 1 mm, šiljati. Lisni rukavci sa širokim belim, opnastim obodom, goli. Štitovi sa 5-10 u donjem delu rapavo maljavih zrakova. Involukrum najčešće od 5 lancetastih, zašiljenih listića, često jednake dužine sa štitovima, po obodu opnastih. Listići involuceluma lancetasti ili jajasto lancetasti, zašiljeni, po obodu opnasti. Krunični listići beli po obodu štitova mnogo veći od ostalih. Plod jajastog oblika, dužine 7-8 mm, širine oko 5 mm, sa mekim bodljama poređanim u 2-3 reda na svakom sekundarnom rebru. Stubić dužine 2,5-3 mm. Cveta od maja do jula. Javlja se po utrinama, pašnjacima, livadama, kamenjarima, svetlim šumama, šikarama.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice